MISIJA

Očuvanje i poboljšanje zdravlja pacijenta u osnovi je našeg poslovanja. Kako bismo to postigli, sarađujemo sa svetski renomiranim proizvođačima medicinske opreme i obezbeđujemo vrhunsku obuku naših zaposlenih i zdravstvenih radnika za primenu najsavremenijih znanja i tehnologija.

Trudimo se da svojim delovanjem promovišemo društveno odgovorno ponašanje.

VIZIJA

Magna Medica je mlada kompanija koja posluje u okviru Magna grupe sa kojom delimo iste vrednosti. Naš cilj je da postanemo i ostanemo vodeće preduzeće na tržištu u pogledu pružanja usluge veleprodaje lekova i medicinskih sredstava i servisiranja medicinske opreme.

Naša vizija je da korisnicima zdravstvenih usluga isporučujemo proizvode i usluge najvišeg kvaliteta kako bismo zadovoljili i prevazišli njihove potrebe i očekivanja.

Kontinuirano poštovanje svih propisa i standarda koje se odnose na delatnost kojom se bavimo, naše je trajno opredeljenje.

Najviše rukovodstvo Magna Medica d.o.o. uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta kao dokument kojim utvrđuje misiju, viziju i strategiju za njeno ostvarenje:

 

POLITIKA KVALITETA

Magna Medica d.o.o. utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će usluge koje pruža ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Cilj Magna Medica d.o.o. je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu pružanja usluge veleprodaje lekova i medicinskih sredstava i servisiranje medicinske opreme.

Ovaj cilj Magna Medica d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, što obuhvata:

  • mere za povećanje zadovoljenja korisnika;
  • stalnu modernizaciju internih resursa;
  • ostvarenje liderske uloge i posvećenost rukovodstva;
  • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima pružanja usluga;
  • utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika;
  • stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluge;
  • odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na procese pružanja usluge.
  • razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima;
  • politika je saopštena da se razume i primenjuje unutar organizacije;
  • politika je održavana i dostupna relevantnim zainteresovanim stranama.

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava Magna Medica d.o.o. u naporima za stalno poboljšavanje.

Oktobar 2017.

A/1

KEDRION je internacionalna kompanija, sa sedištem u Italiji, koja se bavi prikupljanjem i frakcionisanjem krvne plazme, kao i proizvodnjom i distribucijom plazma derivata koji se koriste u lečenju ozbiljnih bolesti i stanja kao što je hemofilija, imunodeficijencije, razni neurološki poremećaji, ali isto tako i kod prevencije Rh(D) imunizacije, hepapitisa B, tetanusa i mnogih drugih oboljenja.

saznaj više

U Italiji, KEDRION je najveći partner državne zdravstvene službe u procesu iskorišćavanju krvne plazme dobijene od davaoca u toj zemlji, za proizvodnju neophodnih lekova (krvnih derivata) potrebnih za to tržište. Takođe, iskorišćavanjem krvne plazme dobijene od davaoca iz većeg broja centara za prikupljanje krvne plazme širom sveta, Kedrion omogućava snabdevanje krvnim derivatima više od 100 zemalja.

Kedrion je, po zastupljenosti svojih proizvoda u ovoj kategoriji, 5. kompanija u svetu, a u Italiji je na 1. mestu. Zapošljava više od 2000 ljudi. Poseduje 6 proizvodnih mesta u Italiji, Mađarskoj i Sjedinjenim američkim državama, koja ispunjavaju internacionalne GMP i FDA zahteve.

Širok spektar proizvoda, posvećenost unapređivanju procesa proizvodnje i uvođenju inovativnih tehnologija, kao i klinička istraživanja, najviše u oblasti retkih bolesti i takozvanih „orphan“ lekova, čine ključ uspeha kompanije KEDRION.

B. Braun Avitum se tokom godina razvio u jednog od vodećih svetskih snabdevača na globalnom tržištu zdravstvene zaštite – a i dalje je u potpunosti u porodičnom vlasništvu.
Danas B.Braun Avitum sarađuje sa 370 centara za lečenje bubrega u više od 30 zemalja. Posvećen dobrobiti pacijenata, nudi visokokvalitetne, troškovno efikasne proizvode i zdravstvene usluge.

saznaj više

Kontinuirano se trudi da razvija, usavršava i deli svoje znanje i iskustvo sa partnerima u zdravstvenom sistemu radi dugoročnog poboljšanja dobrobiti pacijenata i njihovih porodica. B. Braun Avitum čvrsto veruje da je integralni, holistički pristup koji obuhvata ceo proces lečenja apsolutno neophodan u cilju kvalitetnog lečenja bolesti bubrega i najboljeg mogućeg ishoda za pacijente.